Chicago Temple Building. Pierwszy Zjednoczony Kościół Metodystów w Chicago.

Długość:0:00:09.01
ID:24700
Licencja: Standard
Dostawca:x-bank gallery
Źródło:x-bank gallery