Most Świętokrzyski i Wisła w Warszawie. Bulwary wiślane przed remontem.

Długość:0:00:05.13
ID:32550
Licencja: Standard
Dostawca:x-bank gallery
Źródło:x-bank gallery